Levendige specials

Sommige boeken zijn geen kinderboek. Of hebben geen raakvlak met basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Maar die boeken zijn wel belangrijk om uit te geven. Deze boeken geeft Levendig Uitgever uit vanwege een maatschappelijk belang van het onderwerp van het boek. En om auteurs te ondersteunen in het beschikbaar stellen van de inhoud in boekvorm.

Er zijn 6 producten

  • Grid
  • List